Course

Kiếm tiền từ Facebook cá nhân

0 steps completed0%
9 Lessons

Mở đầu

Lựa chọn sản phẩm để kinh doanh

Nghiên cứu thị trường

Bắt đầu bán hàng trên Facebook cá nhân

Tạo nội dung thu hút khách hàng

Bí mật để tăng lượt tương tác

Xây dựng niềm tin

Viết bài bán hàng và chốt sale

Công thức Livestream trên Facebook

Comments

  1. Hoàng Quỳnh Liên

    Các nội dung rất hữu ích, đúng cái tôi đang cần học

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *